Slovensky | English

Prievidza

The oficial site of the Prievidza city

www.Prievidza.sk

Enternainment and Free time

Fitness Club

Address: Ul. T. Vansovej 28, Prievidza
Fitness tel.: +421 46/542 62 77
Sauna tel.: 0907 983 455

Fitness room + Technology equipment

Stránky prevádzkuje
Mesto Prievidza

Námestie slobody č. 14, 971 01 PRIEVIDZA
Tel.:.+421/0/46/51 79 110 | Fax: +421/0/46/542 34 74
Webmaster

Created by © 2008 WebCreative.info
All rights reserved.